Oferta

Nasze przedsiębiorstwo oferuje profesjonalne usługi geodezyjne i kartograficzne. Przeprowadzamy klientów przez pełny proces inwestycyjny począwszy od wznowienia (ustalenia) granic, sporządzenia map do celów projektowych , wyznaczenia budynku na gruncie a skończywszy na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku oraz przyłączy. Zakres naszych usług obejmuje także sporządzenie dokumentacji prawnych w tym podziały nieruchomości i wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Ponadto świadczymy usługi w zakresie obsługi geodezyjnej inwestycji, pomiaru pionowości, odkształceń oraz mas ziemnych. Swoim klientom staramy się zapewnić wysoką jakość świadczonych usług, precyzję wykonania oraz terminowość.